Tietoa minusta

Olen kuopiolainen psykologiyrittäjä ja psykoterapeuttiopiskelija. Opiskelen integratiivista psykoterapiaa, joka yhdistelee eri viitekehysten teoriatietoa. Pyrkimyksenä on yhteistyön räätälöinti asiakkaan mukaan ja hyvä yhteistyösuhde. 

Tällä hetkellä työskentelen työterveyspsykologina, kuntoutuspsykologina sekä koulutuspsykoterapeuttina itse maksavien asiakkaiden kanssa. Työkokemusta minulle on karttunut useita vuosia myös julkisista mielenterveyspalveluista, eritoten aikuispsykiatrialta. Kaikenlainen mielen pahoin - ja hyvinvointi on minulle siis tuttua. Nykyisissä töissäni minua innostaa terapeuttisen osaamisen yhdistäminen työelämään ja kuntoutumisen teemoihin. 

Erityisiä mielenkiinnon kohteitani ja osaamisalueitani ovat muun muassa psykoterapeuttinen vuorovaikutus ja muutos, kehon ja mielen yhteydet, sairauksiin sopeutumisen teemat, haastavat vuorovaikutustilanteet, tunteet työelämässä sekä työhyvinvointi ja jaksaminen. 


KESKEISIMMÄT KOULUTUKSENI: 

  • Työterveyshuollon pätevöitymiskoulutus, Työterveyslaitos, syksy 2023 alkaen
  • Integratiivinen psykoterapeutti, Jyväskylän yliopisto, 2021-2025 (meneillään)
  • EMDR-I, Traumaterapiakeskus, 2022
  • Mindfulness-ohjaaja, Snellman kesäyliopisto, 2020-2021
  • Hypnoosin perusteet, Tieteellinen hypnoosi ry, 2019

  • Psykologian maisteri, Itä-Suomen yliopisto, 2011-2017


Luo kotisivut ilmaiseksi!